موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

گزارش عملکرد مالی موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران در سال ۱۳۹۶

درآمد موسسه در سال ۱۳۹۶ (مبلغ به تومان)

  • مبلغ به تومان

تعداد خیّرین و افراد تحت پوشش

  • تعداد خیّرین ثابت(نفر)
  • تعداد خانواده های تحت پوشش ثابت(خانوار)
  • تعداد خانواده های تحت پوشش غیرثابت(خانوار)
  • تعداد کمک هزیته آموزشی(مورد)
  • تعدادکمک هزینه پزشکی(مورد)

هزینه های موسسه در سال ۱۳۹۶

کمک نفدی (واریز به حساب) 112920000(تومان)
کمک غیر نقدی (مواد خوارکی) 80877500(تومان)
کمک هزینه خدمات درمانی 10567000(تومان)
کمک هزینه آموزشی 2195000(تومان)
کمک خدماتی (تعمیر مسکن) 3625000(تومان)
کمک به زلزله زدگان 13226000(تومان)
حقوق کارکنان(حسابدار ، منشی ، مامور وصول) 26832000(تومان)
هزینه تبلیغات 1246000(تومان)
هزینه آب ، برق ، تلفن و گاز 1254000(تومان)
هرینه اجاره دفتر 3490000(تومان)
سایر هزینه ها 2172000(تومان)
جمع کل 258413750(تومان)
برچسب ها :