شماره حساب ها

شماره حساب بانک ملت

40831931/46

شماره حساب بانک ملی

0108290572000

شماره کارت ملی

6037991199513767

شماره کارت ملت

6104337868577915

شماره حساب اپلیکیشن پات ایران‌کیش

8191#*97*788*

ارتباط با ما


آدرس موسسه باقیات صالحات کامیاران
کردستان-شهرستان کامیاران -خیابان صلاح الدین ایوبی (جاده الک) مکان قبلی موسسه گاج [جنب کوچه غزل ]
تلفن موسسه باقیات صالحات کامیاران
8191#*97*788*
08735534146
ایمیل موسسه باقیات صالحات کامیاران
baghyatkamyaran@gmail.com

انتقاد و پیشنهاد


مکان ما در نقشه