اهداف موسسه

اهداف موسسه


1- کمک و یاری رساندن به کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

2- کمک به رفع آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر و فرهنگی

3- جمع آوری و سازماندهی کمکهای نقدی و غیر نقدی افراد خیر

4- همکاری با سازمانها و موسسات حمایتی جهت ارایه هر نوع کمک مادی و غیر مادی به کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بی بضاعت
 
5- ارایه برنامه آموزشی ، مشاوره تحصیلی و تربیتی به کودکان بی سرپرست وبی بضاعت

6- تاسیس مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در صورت توان مالی موسسه
 
7-تلاش در جهت ترویج و اشاعه فرهنگ نیکوکاری در سطح جامعه

8- اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار

 

 

ارتباط با ما


آدرس موسسه باقیات صالحات کامیاران
کردستان-شهرستان کامیاران -خیابان صلاح الدین ایوبی (جاده الک) مکان قبلی موسسه گاج [جنب کوچه غزل ]
تلفن موسسه باقیات صالحات کامیاران
8191#*97*788*
08735534146
ایمیل موسسه باقیات صالحات کامیاران
baghyatkamyaran@gmail.com

انتقاد و پیشنهاد


مکان ما در نقشه