موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

آنهایی که از پل صراط میگذرند ، قبلا از خیلی چیزها گذشته اند.

برچسب ها :