موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

فرزندانمان را از حیوانات نترسانیم بجای آن بذر مهربانی با مخلوقات خدا را در دلهاشون بکاریم ،مهربانی هزینه ایی ندارد.

برچسب ها :