موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

درباره ما

مؤسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران  در ابتدای سال ۱۳۹۱ با اخذ مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کردستان فعالیت خود را آغاز نموده است.
این مؤسسه تشکلی مردمی، عامل المنفعه و غیر سیاسی می باشد و به منظور فقر زدایی و کمک به کودکان، دانش آموزان و دانشجویان بی سرپرست و بد سرپرست تأسیس گردیده است.

عالی ترین مرجع تصمیم گیری در این موسسه هیات امنا می باشد که مرکب از اقشار مختلف جامعه از جمله معلمان، پزشکان، مهندسان و بازاریان می باشد و وظیفه آنها تعیین خط مشی کلی مؤسسه و انتخاب هیأت مدیره و بازرس به منظور اجرای اهداف مؤسسه و نظارت بر آن است.

فعالیت اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان داوطلبانه و افتخاری است.

در راستای تجلی بخشیدن به فرهنگ خیرخواهی و نوع دوستی و خدمت رسانی به نیازمندان جامعه و دست گیری از تهی دستان آبرومند با حفظ کرامت ایمانی و انسانی موسسه خیریه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست باقیات صالحات کامیاران با اهداف:

کمک و یاری رساندن به ایتام و کودکان و نوجوانان بی بضاعت
جمع آوری و سازماندهی کمک های نقدی و غیر نقدی افراد خیر
کمک به رفع آسیب های اجتماعی در جامعه
ارایه برنامه های آموزشی مشاوره تحصیلی امور فرهنگی و تربیتی به کودکان و نوجوانان بی بضاعت  و …
تاسیس گردید . بی شک این موسسه برای رسیدن به اهداف خود نیازمند حمایت خیرخواهانه شما مردم عزیزمی باشد که ضمن دعوت جهت عضویت تقاضا می گردد نسبت به اهدای هرگونه صدقه، زکات و…. از طریق موسسه اقدام فرمایید . توضیح اینکه این موسسه مستقل و غیر انتفاعی می باشد  کلیه در آمدهای آن طبق ضوابط شرعی و نیت افراد خیر هزینه خواهد شد . انشاالله با یاریتان خانه ای خواهیم ساخت که سنگ سنگش یادگار مهر شما باشد  و فردا کود کان ناتوان زیر سقفش آرام گیرند رویای دستان همیشه گرمتان نوازشگر گونه های به رنگ نشسته شان خواهد بود یاری گرمتان را به انتظار نشسته ایم.