موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

ویدئوها

طرح نوروزانه ۲ موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران-۲

طرح نوروزانه ۲  موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران-۲

طرح نوروزانه ۲ موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه ۲  موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

معرفی موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

معرفی موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

روایت تصویر از طرح لبخند(گه لاله ی پی که نین)کامیاران

روایت تصویر از طرح لبخند(گه لاله ی پی که نین)کامیاران

حمایت کودکان شهرستان کامیاران از طرح لبخند

حمایت کودکان شهرستان کامیاران از طرح لبخند

طرح “نوروزانه” سال ۹۷ موسسه خیریه باقیات صالحات

طرح “نوروزانه” سال ۹۷ موسسه خیریه باقیات صالحات

حمایت چهره های موفق کامیاران از طرح لبخند

حمایت چهره های موفق کامیاران از طرح لبخند