موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

عکس ها

طرح نوروزانه ۲ موسسه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه ۲ موسسه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه ۲ موسسه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه ۲ موسسه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه ۲ موسسه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه ۲ موسسه باقیات صالحات کامیاران

یلدای مهربانی

یلدای مهربانی

آنهایی که از پل صراط میگذرند ، قبلا از خیلی چیزها گذشته اند.

آنهایی که از پل صراط میگذرند ، قبلا از خیلی چیزها گذشته اند.

سبقت فقط یکجا مجاز است…!!!

سبقت فقط یکجا مجاز است…!!!

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍوَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍوَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ

فرزندانمان را از حیوانات نترسانیم بجای آن بذر مهربانی با مخلوقات خدا را در دلهاشون بکاریم ،مهربانی هزینه ایی ندارد.

فرزندانمان را از حیوانات نترسانیم بجای آن بذر مهربانی با مخلوقات خدا را در دلهاشون بکاریم ،مهربانی هزینه ایی ندارد.